Obec Nivnice a její okolí

Nivnice je jednou z nejstarších obcí na Moravě. První historická zpráva je z roku 1261. Je v kopii darovací listiny, kterou brumovský purkrabě pan Smil ze Střílek daroval obec Nivnici cisterciáckému klášteru ve Vizovicích. Dějiny Nivnice, pak byly dlouho spjaty s osudy vizovického zboží. Klášteru náležela až do likvidace v době husitské. V čele vzrůstající obce byl rychtář spolu s konšely. Je doloženo, že na začátku 15. století stál nad vesnicí, v místech nynějšího hřbitova, kostel sv. Michala společně s farou a školou.

https://nivnicka-riviera.cz/wp-content/uploads/2023/11/j-a-komensky.jpg

Rodiště J. A. Komenského

V současnosti je Nivnice považována za nejpravděpodobnější rodiště Jana Ámose Komenského. O propagaci J. A. Komenského se mimořádně zasloužil nivnický rodák, profesor a prelát Dr. Josef Kachník.
Na počest výročí Komenského narození otevřel 28. března 1928 v Nivnici Vychovatelskou knihovnu, dnes Nadační dům Dr. Kachníka, ve kterém je jednak obecní knihovna a jednak muzeum, zbudované Vlastivědným kroužkem založeným v roce 1966.

Bartkův mlýn

Mlýn je považován za rodný dům J. A. Komenského. Na budově mlýna byla roku 1942 umístěna pamětní deska, vzpomínající J. A. Komenského jako rodáka z tohoto mlýna.
Při příležitosti 400. výročí narození J. A. Komenského byla ve vestibulu budovy ZŠ II. stupně vybudována pamětní síň Jana Ámose Komenského, věnovaná jeho životu a dílu a před ZŠ I. stupně umístěna Busta J. A. Komenského.

https://nivnicka-riviera.cz/wp-content/uploads/2023/11/bartkuv-mlyn.jpg

Prohlídku nivnických památek zajistí:
Ivana Hladišová,
tel. 728 429 247

https://nivnicka-riviera.cz/wp-content/uploads/2023/11/komensky-deska.jpg

Prohlídku Bartkova mlýna zajistí:
Bc. Olga Čejková,
tel. 776 874 424, email: olga.cejkova@gmail.com

Sedlcká chalupa s expozicí Nivnická izba

Expozice nazvaná Nivnická izba vznikla v roce 1975. Slavnostně byla otevřena 26. dubna onoho roku – v rámci 30. výročí osvobození městečka – v takřka sto let starém rolnickém domě čp. 472. V chalupě, kterou tenkrát vykoupil od posledních příslušnic rodiny Hurbišů místní národní výbor, vydržela expozice až do r. 2000. Na současném místě, v domě čp. 137, je od 2. září 2002.

https://nivnicka-riviera.cz/wp-content/uploads/2023/11/sedlcka-chalupa.jpg
https://nivnicka-riviera.cz/wp-content/uploads/2023/11/sedlcka-chalupa-2.jpg
https://nivnicka-riviera.cz/wp-content/uploads/2023/11/sedlcka-chalupa-3.jpg

Prohlídku Sedlcké chalupy zajistí:
Gabriela Mahdalová, tel. 737 540 891, email: genovefa@email.cz

https://nivnicka-riviera.cz/wp-content/uploads/2023/11/kostel-svatych-andelu-straznych.jpg

Kostel Svatých Andělů strážných

První zpráva o existenci kostela v Nivnici je z roku 1403. Byl menší stavbou, zasvěcený archandělu Michaelovi a nacházel se v místech dnešního hřbitova. Na půdě současného chrámu byl v letech 1530 – 1538 vybudován českobratrský sbor, opuštěn od r. 1621. Původní farní kostel zůstával na svém místě, i když věřící katolického vyznání byli v menšině.
V roce 1625 zde vedli duchovní správu dominikáni z Uherského Brodu. O patnáct let později připadla duchovní správa v Nivnici k Hluku, což trvalo do 15. října 1654, kdy se stala samostatnou farností. Náležely k ní filiální kostely v Horním Němčí, Strání a Korytné. Duchovní správu řídili opět dominikáni.
V roce 1741 chrám sv. Archanděla Michaela zbourali a nový kostel sv. Andělů strážných byl vybudován na místě, kde je až do současnosti. Stavba byla dokončena v roce 1752 a slavnostní svěcení proběhlo v neděli 5. listopadu téhož roku, jméno stavitele ani bližší údaje ovšem neznáme. V roce 1835 byla zvýšena zvonice. Celková délka kostela i s předsíní je 36,50 m, celková výška věže je 42 metrů.
GPS: N48,97614° E17,64441°

https://nivnicka-riviera.cz/wp-content/uploads/2023/11/kaple-nejsvetejsi-trojice.jpeg

Kaple Nejsvětější Trojice

Nad Nivnicí na Čupech, na „Panenském kopci“ vévodícímu celému okolí stávala od nepaměti Boží muka. Později je nahradila malá kaplička zasvěcená Nejsvětější Trojici. Původní kaplička byla v roce 1908 nahrazena kaplí novou, postavenou za sbírky farníků. Kapli vysvětil o sv. Nejsvětější Trojice 2. června 1912 uherskobrodský děkan P. Augustin Jeřábek za asistence svého kaplana P. Oskara Malého.
GPS: N48,97584° E17,65755°