Stronovací podmínky

  1. Zákazník má právo od smlouvy odstoupit i bez udání důvodu, nejpozději však do 30. dnů před objednacím termínem, výhradně písemnou formou. Jednorázový stornovací poplatek činí 1500,- Kč / apartmán / týden, při krátkodobých pobytech 500,- Kč / ubytovací zařízení / pobyt.
  2. V případě zrušené objednávky je provedeno vyúčtování do 21 dnů.
  3. Provozovatel ubytovacího zařízení nepožaduje jednorázový stornovací poplatek v případě výskytu objektivních závažných důvodů, které vedou k odstoupení od smlouvy, jako jsou úmrtí v rodině, hospitalizace a živelné katastrofy. Tyto skutečnosti musí zákazník doložit příslušnými doklady nejpozději do 7 kalendářních dnů od výskytu objektivního důvodu písemně na adresu provozovatele:
    Obec Nivnice, Sídliště 1000, 687 51, Nivnice